ALO TA MUA!

Mua Là Rẻ! Cái Gì Cũng Có?

Tổng cộng: 0
ALO TA MUA!

Mua Là Rẻ! Cái Gì Cũng Có?

Tổng cộng: 0
Đang ưu đãi!

Phòng Xông Hơi Khô 2000x1200x2000mm

39.050.000

– Kích thước: 1200x1200x2100mm

– Số người dùng : 3-4 người

– Chất liệu: gỗ thông Phần Lan

– Máy xông hơi khô 6kw

– Đầy đủ phụ kiện (XÔ + GÁO GỖ + ĐÈN CHỐNG NỔ + THÙNG ĐÁ MUỐI + ĐỒNG HỒ CÁT + ĐỒNG HỒ NHIỆT)

Lưu ý: chúng tôi có thể thiết kế phòng xông hơi khô gỗ thông Việt Nam tùy chỉnh theo kích thước phòng tắm mỗi gia đình.

Mô tả

– Kích thước: 1200x1200x2100mm

– Số người dùng : 3-4 người

– Chất liệu: gỗ thông Phần Lan

– Máy xông hơi khô 6kw

– Đầy đủ phụ kiện (XÔ + GÁO GỖ + ĐÈN CHỐNG NỔ + THÙNG ĐÁ MUỐI + ĐỒNG HỒ CÁT + ĐỒNG HỒ NHIỆT)

Lưu ý: chúng tôi có thể thiết kế phòng xông hơi khô gỗ thông Việt Nam tùy chỉnh theo kích thước phòng tắm mỗi gia đình.